Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Không tên 1)

Điều tra ý kiến

Bạn đã gửi bai lên trang web nay chưa?
Đã gửi nhiều
Đã gửi nhưng ít
Không gửi
Tôi chỉ lướt qua
Không quan tâm

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Tranducchinh.jpg BAI_TDND_12.flv Bai_TDND_LOP_12.flv TDND_NU_111.flv TDND_LH_11.flv Bai_the_duc_nhip_dieu_101.flv Flash6_catbui.swf Sen_no_2.jpg Nbc_xsst.jpg 0.AVSEQ02.flv 0.AVSEQ02.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  No_photof
  Họ và tên ThS. Giáo viên Địa lí
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/dialiquangtri123
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 232 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Thị Hiếu Giang
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Ninh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Chánh Hà
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Duyên
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 86 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Năm
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Tịnh Hoa
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 88 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Mai Thanh Thuyen
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/thanhthuyendh60
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 1756 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên ThS. Nguyễn Văn Phú
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/nvp81dha
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 333 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hà
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 502 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Hữu Hùng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 6374 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Hữu Kính
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/kinhdh
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 0 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hải Yến
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 0 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Tuyêt Dung
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 41 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Bá Thảo
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 77965 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Thị Anh Đào
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 85 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ThS. Lê Văn Cả
  Giới tính Nam
  Website http://levanca_81.violet.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 436 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ThS. Lê Văn Cả
  Giới tính Nam
  Website http://vanca09.violet.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 1204 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Anh X Tanh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Ngọc Hà
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Đông Hà
  Quận/huyện Thành phố Đông Hà
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 89 (xem chi tiết)